Waterput gerealiseerd

In augustus 2019 is de module ‘Waterpomp’ gerealiseerd. Dit is gebeurd in 3 fases; regelen en realiseren van de benodigde vergunningen, boren naar de waterbron & het realiseren van de watertoren.

Fase 1 werd begin juni 2019 is gang gezet en kon binnen 4 weken worden afgerond. Nadat deze fase was afgerond is er kort bestuursoverleg geweest of de volgende fase kon worden ingezet. Op 13 juli is besloten de volgende fase daadwerkelijk in gang te zetten.

Op 26 juli 2019 is vervolgens begonnen met fase 2: het boren. Binnen twee dagen was de benodigde diepte bereikt en stroomde er voor het eerst schoon drinkwater over het terrein. Op 27 juli stonden de mensen van de gemeenschap al in de rij om water te tappen bij het nieuwe bronpunt.

Om de vaart erin te houden is vervolgens op 29 juli 2019 via een telefonische vergadering besloten om een go te geven voor fase 3 van het project en het laatste deel van het bedrag over te maken voor de constructie van de watertoren. Op 12 augustus 2019 hebben we vervolgens bericht gekregen dat het waterproject is gerealiseerd.

De opslagtank boven de waterput
De hele gemeenschap komt water halen bij de nieuwe watervoorziening