Identiteitsbewijs

De basis van onze aanpak ligt in ons identiteitsbewijs. Om een compleet beeld te geven wordt hier in het kort stilgestaan bij de identiteit.

Waar we in geloven – ideologie
Wij geloven in de kracht, talenten en mogelijkheden van mensen. We geloven dat mensen betekenis kunnen hebben voor zichzelf en voor mensen om hen heen. Het ervaren van liefde en vertrouwen is de basis om jezelf te kunnen zijn en daarmee vol betekenis te kunnen handelen. Jezelf kunnen zijn en je talenten kunnen inzetten is de basis van zelfredzaamheid. Betekenis hebben is de basis van geluk.

Wij geloven in een andere benadering van ontwikkelingssamenwerking. Een benadering waarin de kracht en talenten van mensen centraal staan. Door met onze projecten veilige situaties en een liefdevolle omgeving te creëren willen we mensen de mogelijkheid geven zichzelf te ontwikkelen. Zij kunnen hun ervaringen dan weer inzetten om anderen sterker te maken.

Hoe we de wereld zien – visie
Als we om ons heen kijken zien we een wereld van ongelijkheid. Het welvaartsniveau loopt uiteen tussen (en zelfs binnen) verschillende continenten. De plek waar je woont, bepaalt welke kansen je krijgt. Het westerse paradigma van geluk overheerst, zelf in ontwikkelingslanden en in ontwikkelingssamenwerking. Hierdoor ontwikkelt lang niet ieder mens zich tot zijn of haar maximale zelf. Sterker nog: er zijn kwetsbare groepen die alleen bezig zijn met overleven. Wij vinden dat ook zij maximaal betekenis kunnen hebben voor zichzelf en voor de mensen om hen heen.

Wat betekenen we voor wie – missie
Wij willen met onze talenten betekenis hebben voor de nieuwe generatie in ontwikkelingslanden. We willen beginnen bij de basis, de kinderen. Daarom ondersteunen we projecten die zich specifiek richten op wezen, tienermoeders en straatkinderen in ontwikkelingslanden. Wij helpen lokale projectleiders om hun project doormiddel van kleinere projecten zelfredzaam te maken. Het bieden van een liefdevolle en veilige omgeving is de basis van alle projecten. Het effect dat we daarmee beogen is dat de kinderen zich als mens weten te ontwikkelen en dat ze gaan bijdragen aan een beter leven voor anderen.

Waar we goed in zijn – unieke kracht
De kracht en mogelijkheden zien in mensen is onze kracht. Net als de wens om van hen te leren. Het gaat bij ons niet om het doorsluizen van geld (met alle bekende risico’s van dien). Wij willen lokale initiatieven leren hun eigen kracht te ontdekken om daarmee op eigen benen te kunnen staan. We leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor de betekenis die ze hebben voor zichzelf en de mensen om hen heen. Onze ondernemende houding, onze ervaring in ontwikkelingslanden en onze onbevangenheid geeft ons de kans om deze nieuwe manier van ontwikkelingssamenwerking mogelijk te maken.

Hoe we dat doen – kernwaarden
Bewust, bekend en ondernemend, dat zijn onze kernwaarden.
Bewust van onze eigen rol, bewust van de talenten van anderen en ook bewust van de verschillen in de wereld. Omdat we onsdaarvan  bewust zijn van onze eigen rol en de verschillen in de wereld willen we onze verantwoordelijkheid daarin nemen en dragen.

Bekend staat voor kennis hebben van de achtergrond en de manier van leven en werken van onze doelgroep. Ook zijn we bekend met de betrokkenen bij de projecten. Deze kennis willen we gebruiken om goed afgewogen keuzes maken. Bekend is voor ons ook het hebben van een gezicht, zowel voor de projecten daar als voor de betrokkenen in Nederland.

Ondernemend. We zien en grijpen kansen, kunnen stilstand niet verdragen en zetten mensen in lokale projecten aan alles op alles te zetten om hun toekomst en die van de mensen om hen heen te verbeteren. Niet meer afhankelijk van westers geld, maar door zelfredzaam te zijn in al zijn facetten.

We zijn geslaagd als – ambitie
We zijn geslaagd wanneer we over vijf jaar zien dat selfsupporting projecten invloed gaan hebben op andere projecten om ook zelfredzaam te worden. Wanneer dat gebeurt, tonen we aan dat ontwikkelingssamenwerking een kwestie is van toerusten in plaats van toestoppen.